You are currently viewing Aatmapamphlet | 6th October 2023 

Aatmapamphlet | 6th October 2023 

Share This Post/Teaser/Trailer

हे काही जाडजूड आत्मचरित्र नाही, हे आहे साधे ‘आत्मपॅम्फ्लेट’ !
पाहा त्याची पहिली झलक…

‘आत्मपॅम्फ्लेट’ 6 ऑक्टोबरपासून सर्व चित्रपटगृहात.

Writer: Paresh Mokashi
Director: Ashish Avinash Bende